Vänkrets

Det ökade intresset för etikfrågor gjorde att vi i Etikkollegiet vid årsskiftet 07/08 beslöt att söka en vänkrets av företag och organisationer som vill vara med och utveckla och stödja vår verksamhet. Vänkretsen samlas fyra gånger per år till etikseminarium tillsammans med Kollegiets ledamöter. Vänföretagen stödjer också verksamheten genom ett ekonomiskt bidrag.

Idag stödjer och deltar åtta företag på det sättet i Etikkollegiets arbete. Det är DeloitteHumana, Upplands Motor och Mannheimer Swartling.

Etikkollegiets ambition är att engagera ytterliggare tre vänföretag. Medlemsavgiften i vänkretsen är 50 000 kr per år.

Medlemskapet i Etikkollegiets vänkrets innebär att man stödjer;

  • Skapandet av mötesplatser (konferenser, seminarier mm) mellan professionella personer och grupper med intresse för etik i arbetslivet.
  • Utveckling av forskning och forskningsrelaterad verksamhet inom området etik i arbetslivet.
  • Opinionsbildning och annan publicistisk verksamhet som främjar dialog och kunskapsutveckling.


Medlemskapet i Etikkollegiets vänkrets innebär att man erhåller;

  • Fritt deltagande på vänkretsens och Etikkollegiets gemensamma seminarier för två representanter från företaget. Dessa seminarier arrangeras fyra gånger per år.
  • Fritt deltagande i särskilt nätverk för erfarenhetsutbyte och professionell utveckling för två yngre nyckelpersoner i företaget. Nätverket samlas fyra gånger per år.
  • Fritt deltagande för två representanter från företaget när Etikkollegiet arrangerar öppna konferenser.
  • Företaget omnämnt som medlem i vänkretsen i samband med Etikkollegiets hemsida, öppna inbjudningar och program.
  • Rätt att i interna och externa kommunikation referera till medlemskapet i Etikkollegiets vänkrets.

Följande företag är idag medlemmar i Etikkollegiets vänkrets: