Seminarier

Etikkollegiet inbjuder till flera olika former av seminarier: seminarier för vänkretsen tillsammans med Kollegiets ledamöter, seminarier för yngre nyckelpersoner i vänföretagen, seminarier för forskarnätverket och till egna interna seminarier. Några av de personer som varit inledningstalare på seminarierna är Anna Greta Leijon, Christer van der Kvast, Yrsa Stenius, Anitra Steen och Peter Norman.

Senaste:
På Etikkollegiets vänkretsseminarium den 5 maj samlades drygt 30 personer till ett seminarium på temat: ”Etik, mångfald och integration”. Två mycket kompetenta och intressanta personer inledde seminariet, nämligen Nyamko Sabuni, hållbarhetschef på ÅF (och tidigare bl.a. Integrations- och jämställdhetsminister) och Pia Höök, Diversity manager på Skanska (ekonomie doktor och docent genus, organisation och ledarskap vid KTH). När vi avslutade seminariet hade vi lärt oss mycket och delat många viktiga tankar och erfarenheter.

.

”Etik, mångfald och integration” var temat för vårt vänkretsseminarium den 17 februari hos Deloitte. En mycket uppskattad och engagerande inledare på seminariet var Sodexos vd Azita Shariati. Azita berättade om Sodexos grundläggande filosofi, och om det praktiska arbetet, för att utveckla ett tjänsteföretag som har ambitionen att vara ett ”serviceföretag för livskvalitet”. Vårt samtal handlade om både uthållighet och integritet i affärer, miljöhänsyn, öppenhet för utlandsfödda och jämställd chefsrekrytering. En lärorik och inspirerande kväll.
Sophie NachemsonPå temat ”Etik i styrelsearbete” samlades vi den 9/12 till ett mycket intressant vänkretsseminarium. Under ledning av vår ledamot Elisabet Annell Åhlund och Sophie Nachemson-Ekwall diskuterades livligt temat. Bl.a. följande frågeställningar aktualiserades: Vilka krav kan vi ställa på styrelsens, och dess ledamöters, etiska kvalitet? Vems behov och vilken slags värdetillväxt står i fokus? Är nuvarande aktiebolagsordning förenlig med att arbeta hållbart och ansvarsfullt? imagesVänkretsseminariet. På seminariet den 22 september diskuterades livligt temat: Etik i styrelsearbete, om etiska kvalitéer i den då avslutade valrörelsen och om önskvärd etisk karaktär hos förtroendevalda. Erik Blennberger, forskningsledare vid Institutet för organisations- och arbetslivsetik (IOA) och professor i socialt arbete med inriktning på etik, var kvällens uppskattade inledare.
Den 12 maj samlades Etikkollegiets ledamöter tillsammans med sina vänföretag till ett seminarium om Etik i styrelsearbete. Elisabet Annell Åhlund, ledamot i EK och styrelseproffs, inledde seminariet på ett mycket inspirerande sätt. Helén Waxberg (Mannheimer Swartling) och Svante Forsberg (Deloitte) kommenterade Elisabets inledning utifrån sina professionella erfarenheter. Därefter vidtog ett intensivt samtal om denna mycket aktuella etikfråga. Till hösten planeras ett öppet seminarium på temat. Den 20 februari diskuterades ”Är skolan en angelägenhet för näringslivet? Om positiva initiativ i en tid då skolan hårt kritiseras och ungdomsarbetslösheten är stor.” Madeleine Sahlin från Fryshuset och Jan Vikström från Lärande i Sverige delade med sig av sina erfarenheter och visioner av att leda och utveckla moderna skolor. Samtalet med seminariedeltagarna blev engagerat och konstruktivt. Efter seminariet kände vi oss mer hoppfulla om svensk skolas framtid, inte minst pga den inspiration och kompetens som Madeleine och Jan förmedlade.
 TommyBorglund_smallOnsdagen den 20 november samlades Etikkollegiet med sina vänföretag för ett seminarium om ”Klimatförändringar och etiskt ansvarstagande i praktiken”. Seminariet inleddes med en intensiv diskussion om det överhuvudtaget sker en hotande klimatförändring. Därefter berättade Stora Ensos tre representanter, med Tommy Borglund  spetsen, om hur de i sin verksamhet världen över tar sitt ansvar för utvecklingen mot en hållbar miljö. Deltagarna imponerades över den stolthet som fanns hos Stora Ensos medarbetare, och över den lyhördhet de visade i samtalet med deltagarna. isabella_webbSvenska riskkapitalföreningens nya VD Isabella de Feudis berättade på Etikkollegiets vänkretsseminarium den 7 oktober om föreningens syn på ansvarsfullt och långsiktigt ägande. Framför allt diskuterades ägande inom välfärdssektorn. Som vanligt blev det ett intensivt och intressant samtal. Många missuppfattningar kunde redas ut men även några olika uppfattningar i dessa viktiga frågor kvarstod när seminariet avslutades. Bland annat gällde detta synen på avkastningen till ägarna och dess omfattning.
Etik och hållbara investeringar var temat för Etikkollegiets vänkretsseminarium den 6 maj hos Deloitte. Anna Nilsson, ansvarig för Roburs hållbarhetsanalys, inledde kvällens samtal på ett mycket inspirerande och imponerande sätt. Att frågor om t.ex. affärsetik, miljö och mänskliga rättigheter nu också tar stora kliv in i finansvärlden och i vår konsumtion av fondsparande är väldigt tydligt. Som vanligt duggade frågorna och synpunkterna tätt, och förståelsen för och kunskapen om nyttan av hållbarhetsfonder var betydligt större när kvällen avslutades.  Kina: igår, idag och imorgon. Om Kina i förändring och hur korruptionen hotar makteliten var temat för Etikkollegiets vänkretsseminarium den 11 februari hos Deloitte. På ett kunnigt och inspirerande sätt berättade Thomas Lagerqvist från Mannheimer Swartling om möjligheter och etiska utmaningar i att göra affärer i Kina. Frågorna blev många och samtalet var som vanligt intensivt.
Den 12 november mötes Etikkollegiets ledamöter och representanter för vänföretagen på ett seminarium med temat Staten som ägare för hållbart företagande. Finansdepartementets ansvariga för hållbarhetsfrågorna, Emma Ihre, inledde samtalet med att klargöra regeringens åtgärder och ambitioner. Därefter följde som vanligt ett spännande och intensivt samtal. Seminariet ägde rum i Mannheimer Swartlings fina lokaler på Norrlandsgatan.  Höstens första vänkretsseminarium hade temat CSR i praktiskt arbete. Vi hade förmånen att ha två mycket engagerade och kunniga personer som inledde kvällens samtal, nämligen AnnCharlotte Källmén från Hennes & Mauritz och Renée Andersson från INDISKA. Frågor och diskussion kom att framför allt handla om hur man bekämpar korruption och hjälper underleverantörerna att utveckla en verksamhet som stödjer både mänskliga rättigheter och främjar affärsverksamheten.
Gör det svenska biståndet mer skada än nytta? Om bistånd, korruption och etik samtalade en engagerad grupp ledamöter, företagare och akademiker på vårt vänkretsseminarium den 28 maj. Samtalet inleddes på ett mycket kompetent sätt av SVT journalisten Erika Bjerström och SIDAs generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka. Engagerade samtal om ”Att bygga och återupprätta förtroende” fördes på Etikkollegiets vänkretsseminarium den 7 februari. Röda Korsets generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström inledde med att öppet och personligt berätta om Röda Korsets förtroendekris och deras arbete med att på nytt erövra medlemmars och givares förtroende. Att trovärdighet är en förutsättning för förtroende var alla deltagare helt överens om och att detta är en överlevnadsfråga för alla organisationer idag.
Den 5 december träffades Etikkollegiets ledamöter och våra vänföretag för att diskutera den senaste tidens turbulens omkring privata aktörers verksamhet inom omsorgen. Carema Cares VD Carl Gyllfors och Humanas VD Per Granath inledde samtalet under Kerstin Brunnbergs ledning. Frågorna var många och de kloka råden om hur missförhållanden ska rättas till på Carema presenterades av de mycket engagerade deltagarna. På ett mycket tankeväckande sätt inledde Leif Pagrotsky, fd kultur- och näringsminister, vårt samtal på Etikkollegiets vänkretsseminarium den 10 oktober. Temat var ”Varför följer inte EU sina egna regler och vad betyder det för tilltron till politik  och demokrati?”. Det efterföljande samtalet om den aktuella situation i Grekland och andra euroländer blev intensivt och lärorikt.
Tillsammans med våra vänföretag hade Etikkollegiet den 9 maj ett seminarium på temat Bristande respekt för sanningen inom journalistiken. Hans Månsson, tidigare bl.a. chefredaktör på Sydsvenskan inledde diskussionen på ett mycket inspirerande sätt med flera färgstarka exempel från praktiken. På Etikkollegiets seminarium den 7/2 tillsammans med sina vänföretag diskuterades frågan om Etik och korruption. Professor Hans De Geer och Svante Forsberg, ordförande i Deloitte, inledde seminariet utifrån ett teoretiskt respektive praktiskt perspektiv på korruption. Deltagarna engagerade sig som vanligt mycket aktivt i det påföljande samtalet.
« Läs referatet från 2011-02-07
22 november: EKs stora seminarium. Tillsammans med 4 andra forskare presenterade Kristina Palm, forskare på KTH, några av de artiklar som kommer att ingå i Kollegiets etikantologi 2. Ett gemensamt tema för de tio artiklarna är ”Etik och integritet”. Den 11 oktober samlades Etikkollegiet tillsammans med sina vänföretag till ett intensivt seminarium om Mångfald och integration. Medverkade gjorde Angeles Bermudez Svankvist från Arbetsförmedlingen och Magnus Hahn från Scandia.
Lönsamhet genom etik och värderingar Artikel från 2009-09-14
« Läs artikeln
Dags att bryta de vita männens makt i styrelsernaArtikel från 2009-04-20
Moraliskt företagande – existerar det?Artikel från 2008-05-28« Läs artikeln Anitra Steen hos EtikkollegietArtikel från 2008-09-30« Läs artikeln