Ledamöter

Elisabet Annell Åhlund
Har under de senaste 25 åren arbetat med styrelseuppdrag i både stora och små företag t.ex. JM, TV4, Sardus, IBS, Lantmännen, Upplands Motor mfl.
.
Idag är jag styrelseledamot i Skandia, LRF-konsult mfl samt syrelseordförande i Knightec AB (teknikkonsulter) och i Lärande i Sverige AB (friskolor).
.
Att vara ledamot i Etikkollegiet är roligt och givande. Det ger en möjlighet, att tillsammans med andra intressanta personer, få fördjupa sig i etiska frågor kopplat till arbets- och näringsliv. För mig är etiska frågor kopplade till styrelsearbete av särskilt intresse.

 

Lars Bern
Författare, disputerad från Chalmers och ledamot i IVA. Tidigare bl.a. VD för AB ÅF, Svenska Miljöforskningsinstitutet IVL och Incentive AB. Ordförande i Naturliga Stegets Miljöinstitut. V. ordf i Cancerfonden. Ordf och ledamot av ett stort antal företag. Skrivit två romaner och åtta böcker om företagande och miljö. Senast: Varför försvinner våra kronjuveler? (Ekerlid 2014).
.
Jag är med i Etikkollegiet därför att jag är intresserad av vetenskapens och ekonomins etiska aspekter. Jag har sedan sjuttiotalet studerat vetenskapen inom miljö och medicin. Jag är idag helt politiskt och ekonomiskt oberoende. Jag driver idag bloggen antropocene.se som har en oberoende libertariansk inriktning.

 

Svante Forsberg
Svante Forsberg

 

Thomas Franzén
Fil doktor i nationalekonomi. Vice riksbankschef 1989-1995. Riksgäldsdirektör 1995-2004. Under många år medlem i styrelser för Börsen, OMX- Nasdaq. Fd ordförande i Premiepensionsmyndigheten och Arbetsförmedlingen. Skriver i Etikkollegiets antologier om ägaretik och incitamentsfrågor. Föredrag och artiklar om ledarskap, etik och jämställdhet samt frågor om finansiella marknaders kortsiktighet, stabilitet och betydelse för tillväxt och sysselsättning. Konstnär med hittills tre separatutställningar.
.
För mig skapar Etikkollegiet möten som ger energi att tänka vidare på att humanism är en nödvändig bas för arbetslivet.

 

Hans De Geer
Historiker och företagsetiker, tidigare adj professor vid Handelshögskolan i Stockholm, nu senior advisor vid Centrum för Näringslivshistoria och vid kommunikationskonsultbolaget Hallvarsson&Halvarsson.
.
Att engagera sig för etiska frågor i arbets- och näringslivet är en fråga om att ta gemensamt ansvar för goda samhällsinstitutioner. Att vara ledamot i Etikkollegiet är samtidigt en stimulerande möjlighet till att pröva och utveckla sina egna ståndpunkter i viktiga värdefrågor.

 

Emma Ihre
Emma Ihre MSA

 

Christina Jutterström
Styrelseordförande Stiftelsen Folkoperan, styrelseordförande Grafikens Hus, styrelseordförande Stockholms Jazzfestival, och styrelseledamot i insamlingsstiftelsen Water Aid. Mentor i bland annat IFL:s mentorskapsprogram.
.
För en tidigare chefredaktör och ansvarig utgivare som jag, är det angeläget att samtalet om etiska frågor drivs på många håll i samhället. För mig är ledamotskapet i Etikkollegiet ett sätt att delta i och bidra i det samtalet.

 

Anders Lindström
Fil. kand. i statskunskap och ekonomisk historia vid Uppsala Universitet. Huvudägare och styrelseordförande i vårt familjebolag, Upplands Motor, förvärvat 1989. Började min yrkeskarriär i mitten av 60-talet på marknadsavdelningen i Sundsvallsbanken under Jan Wallander. Startade sedan annonsbyrå som jag drev under fem år. Därefter arbete som vd och ”företagsdoktor” i problemföretag som t.ex. börsbolagen AB Bahco och SABA/Carnegie. Som ordförande Sparbankernas investmentbolag, Sparta Holding, ledde jag bolagets avveckling under 90-talet. Har genom åren suttit i många styrelser t.ex. i Volvo Penta, Vattenfall, Skandia Investment, Argonaut, Sveriges Radio och Sveriges Television.
.
Har ägnat mycket tid åt mitt stora intresse för musik, bl.a. som styrelseordförande i Stockholms Konserthus. Kungl. Filharmonikerna och i Körcentrum vid Uppsala Universitet, och som styrelseledamot i Operahögskolan och är sedan sju år v.ordförande i stiftelsen Folkoperan. I etikkollegiet träffar jag erfarna personer från många olika områden i samhället, som alla har ett genuint intresse för etikfrågor. De samtal och seminarier som vi bedriver väcker ständigt nya tankar kring hur jag kan bidra i etiska frågeställningar i de miljöer där jag verkar.

 

Hans Lundberg
Tidigare gästprofessor vid Mälardalens Högskola, gästprofessor vid Chulalongkorn Universitet i Bangkok vid fakulteten Env.engineering Science. Är också gästprofessor vid Agricultural University i Hohhot, Kina. Ledamot av International Water Academy. Varit verksam i ett flertal internationella organisationer med inriktning på hållbar miljö.
.
Mitt intresse för Etikkollegiet är kopplingen mellan en hållbar utveckling i en bred bemärkelse och den etiska dimensionen. Utan denna koppling så tar vi inte fullt ansvar för miljön för kommande generationer. Samtal och möten är här viktiga.

 

Anna Nilsson

 

Kerstin Nordin
Jur kand, grundare av Föreningen Nytänkarna, PsykosyntesAkademin och Stiftelsen Livslusts hem och yrkesskola i Lettland för föräldralösa tonåringar. Styrelsemedlem iPsykosyntesAkademin, f.ö bland annat pro bono mentor och stödperson till unga nytänkare och flyktingar.
.
Jag uppfattar fördjupande samtal om etik inom olika samhällsområden som mycket viktiga för att skjuta fram och fördjupa respekten för människa, djur och natur i en allt mer teknoratisk och materialistisk tid. I vissa fall kan också uppmärksamheten på etiska problem leda fram till ny lagstiftning.

 

Peter Norman
peter_norman[1]

 

Nina Rehnqvist
Hjärtläkare, adjungerad professor vid KI (Karolinska Institutet), f.d prefekt KI, f.d. Överdirektör vid Socialstyrelsen, f.d. chef för SBU (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering) nu ordf. SBU. På senare tid drivit frågor om den kliniska forskningen.
.
Etikdiskussioner är viktiga för att kunna driva etikfrågor oberoende av område. Etikdiskussioner som spänner över och mellan olika samhällsområden kompletterar de diskussioner som förs inom mitt område och ger nya perspektiv.

 

Parul Sharma
_DSC7878 webParul Sharma är Rektor och ansvarig utbildare i The Academy for Human Rights in Business. Parul är människorättsjurist med gedigen erfarenhet inom CSR-frågor i och från så kallade högriskländer där hon arbetat med efterlevnadsfrågor i leverantörsledet.
.
Parul har bott och verkat i Sydasien under flera år. Human Rights Law Network India, Amnesty Business Group Sverige, EU-Kommissionen och Sandvik AB är några exempel på företag och organisationer där Parul har jobbat med frågor om mänskliga rättigheter, anti-korruption, leverantörsled, arbetsrätt, och CSR-perspektivet. Hon har författat fyra faktaböcker om mänskliga rättigheter med fokus på barnens och kvinnors rättigheter. Mellan 2010-2012 rankades hon som en av Sverige mest inflytelserika CSR experter. År 2011-2014 rankades hon som en av de mest miljömäktiga i Sverige.

 

Claes Trollestad
Jag är docent i Livsåskådningsvetenskap och teologie doktor. Under många år har jag arbetat som konsult med organisationsetiska frågor och värderingsarbete i både offentliga organisationer och privat näringsliv. Inom området har jag publicerat ett antal artiklar och böcker. Initiativtagare till Etikkollegiet och är dess ständige sekreterare.
.
Avgörande för mig är att vi på Etikkollegiets seminarier tar upp de aktuella etikfrågorna i arbetslivet och i goda samtal delar kunskaper och erfarenheter, för att på så sätt utveckla egen och gemensam etisk kompetens.