Kalendarium

Kalendarium för Etikkollegiet – Våren 2014

4/2 Internt seminarium med ledamöterna.
20/2 Seminarium med forskarnätverket kl 12.00-14.30 hos Hallvarsson&Halvarsson.
20/2 Vänkretsseminarium om skolan och näringslivet, kl 17.00-19.30 hos Deloitte.
1/4 Årsmöte för föreningen Etikkollegiet samt internt seminarium, kl 17.00-19.30.
12/5 Seminarium med forskarnätverket kl 12.00-14.30 hos Hallvarsson&Halvarsson.
12/5 Vänkretsseminarium kl 17.00-19.30 hos Deloitte.