Kalendarium

Kalendarium för Etikkollegiet – Våren/Hösten 2015

10/2 17:00 Internt seminarium med Kollegiet.
17/2 17:00 Vänkretsseminarium. Tema: Etik och integration.
24/3 12:00 Forskarnätverket.
24/3 17:00 Årsmöte och internt seminarium med Kollegiet.
5/5 12:00 Forskarnätverket.
5/5 17:00 Vänkretsseminarium.
17/8 18:00 Extra årsmöte.
6/10 15:00 Avslutningsseminarium.