Kalendarium

Kalendarium för Etikkollegiet – Hösten 2014

22/9 Forskarnätverket kl 12.30 – 14.00 (Hallvarsson&Halvarsson).
22/9 Vänkretsseminarium om ”Etik i politiken”, kl 17.00 – 19.30 (Deloitte).
23/9 Extra årsmöte och internt seminarium, kl 18.30 (Stora Nygatan, Sthlm).
20/10 Internt seminarium, kl 17.00 – 19.30.
9/12 Öppet seminarium om ”Etik i styrelsearbete”, kl 17.00 – 19.30 (Deloitte).