Dialogkonferenser

Etikkollegiet inbjuder årligen till en öppen dialogkonferens omkring ett aktuellt etiktema.

Hur tidigare konferenser sett ut finns exempel på nedan.

Följande dokument öppnas som .pdf-filer i Adobe Reader. Det finns att hämta kostnadsfritt här.

  • Etik i arbetsliv och affärer – En konferens med utgångspunkt i etikantologin med samma namn.
    I samarbete med SNS Förlag 16 november 2009
  • Varför etik? – en dialogkonferens om företagens moraliska ansvar.
    Finlandshuset 26 april 2005
  • Lönsamhet och etik? Om företags ansvar i relation till ägare och samhälle.
    Hasselbacken 14 november 2006