Debattartiklar

För att stimulera reflektion och samtal omkring viktiga och aktuella etikfrågor tar Etikkollegiet initiativ till offentlig debatt i olika former av media. Nedan återfinns några av de artiklar som kollegiets ledamöter skrivit på dagspressens stora debattsidor.

”Direktörers maktmissbruk jämförbart med korruption”
Läs EtikKollegiets debattartikel i DN, från 12 feb 2009.

Etikkollegiet vill ha mogna samtal om etik
”Är det viktigt att företag och företagsledare ägnar sig åt etikfrågor?…”

Moraliskt företagande – existerar det?
”Svenska företag skänker pengar till tsunami-katastrofens offer. De visar en generositet som vi aldrig tidigare upplevt…”

Företagens intresse för etik styrs enbart av lönsamhet
”Åtta näringslivsveteraner varnar för ytlig och kortsiktig hantering av moralfrågor…”

”Marknaden klarar inte etikfrågorna i företagen”
”Skandia är bara ett exempel på manligt kotteri med plånboken som drivkraft, skriver direktörer. I dag börjar rättegången mot Skandias förre vd Lars-Eric Petersson för hans agerande kring företagets olika bonusprogram…”

Qviberg/Etikkollegiet Förkasta inte företagens moraliska strävanden
”Styrelser och ledare bör genom mogna målinriktade diskussioner, relaterade till verksamheten utveckla företagskulturen utan att behöva beskrivas som ”moralpredikanter”. Håll etikpratet levande, skriver förre börschefen Bengt Rydén tillsammans med åtta andra företrädare i Etikkollegiet….”

Girighet har blivit företagsmoral
”Ända sedan i våras har det stormat kring investmentbanken Carnegie. Resultaten har överskattats i två år och revisorerna har ingenting förstått. Nu fortsätter Finansinspektionen granskningen av Carnegie…..”