Alumni

Marianne Hamilton
Marianne Hamilton

 

Leif Lundkvist

Jag har arbetat med företagsledarutbildning och företagsutveckling hela mitt yrkesverksamma liv. Perioden 1969-2005 vid IFL som bl.a. programdirektör och v.VD samt fram till nu som styrelsearbetare, mentor och rådgivare. Jag har studerat på Handelshögskolan, INSEAD, Harvard och MIT. Dessutom är jag medförfattare till böcker om Japan, Kina och Corporate Governance, dvs. samspelet ägare, styrelse och VD.
.
Ledarskapets etik har alltid intresserat mig och i Etikkollegiet får jag rika tillfällen till spännande och insiktsfulla diskussioner med kvalificerade kollegor.

 

Bo Lundquist
Jag utbildades till civilingenjör (kemi) vid Chalmers tekniska Högskola och bedrev samtidigt studier i national- och företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.
c
Haft ledande befattningar i industrin, främst i den tunga basindustrin under -70 och -80 talets stora omstruktureringsperioder, Divisionschef i SSAB, dotterbolags- och försäljningschef i Sandvik, vice VD i Trelleborg och (under -90 talet) VD och koncernchef i Esselte. Under åren har jag varit styrelseledamot i sju börsbolag, för tillfället kvarstår jag i ett, H&M AB.Jag har alltid ansett att etik- och moralfrågor varit viktiga att beakta i näringslivet, men att de blivit alltmer omfattande och betydelsefulla på senare år bl.a. som en följd av den snabba globala utvecklingen.

 

Bengt Rydén
Ekon dr i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. I mina uppgifter som VD för SNS och som börschef ägnade jag mig under många år och på olika sätt åt etikfrågor. Etikkollegiet är ett stimulerande forum för fortsatt och fördjupad diskussion av de allt viktigare etikfrågorna i det svenska närings- och samhällslivet.
.
I mina uppdrag som rådgivare i kommunikationskonsultföretaget Hallvarsson&Halvarsson och som styrelseledamot i några mindre företag försöker jag levandegöra etikfrågornas betydelse i verksamheten.

 

Marianne Ränk

 

Lars Öjefors
Docent i Kemisk Teknologi på KTH inom kemisk teknologi. Byggde upp ett av Sveriges första bioenergiföretag. Under femton år olika VD-roller inom Axel Johnson-koncernen, bl a VVD inom Axel Johnson International AB. Tio år som VD för Industrifonden. Efter pensionering konsult- och styrelseuppdrag samt arbete för KTH/National University of Singapore. Utvecklat kemisk-tekniska produkter.
.
Skälet för mitt engagemang i Etikkollegiet är mitt intresse för etiska frågor inom näringslivet och främst den finansiella sektorn. Till Etikkollegiet anser jag mig kunna bidra med kunnande och erfarenheter från främst utveckling och finansiering av unga företag, internationell handel samt energi- och miljöteknik.