Skall man diskriminera forskning i länder som diskriminerar?

KI har sedan länge haft SIDA finansierat samarbete med Makerere universitetet i Uganda. Nu har Ugandas president Yoweri Museveni skrivit under en lag mot homosexualitet. Han har använt svenska forskningsresultat för att motivera lagförslaget. Den svenska forskningen som gjorts av Niklas Långström och Paul Lichtenstein har med hjälp av tvillingregistret undersökt om det är genetiska eller individspecifika miljöfaktorer som är kopplade till homosexualitet.

Enligt sammanfattningen är slutsatsen:

Although wide confidence intervals suggest cautious interpretation, the results are consistent with moderate, primarily genetic, familial effects, and moderate to large effects of the nonshared environment (social and biological) on same-sex sexual behavior.

Dvs både och.

Presidentens beslut har lett till att flera universitet och högskolor i Sverige har avbrutit samarbetet. Från KI:s sida framhålls att det är angeläget att fortsätta samarbetet.

Att diktaturer eller olika ledare använder forskningsresultat på ett vad vi tycker felaktigt sätt men som tjänar deras syften är förstås inte nytt. Teoretiskt skulle det kunna betyda att man inte skulle ta reda på sådant som kan användas fel – kärnfysik är ett sådant exempel. Eller att man avstår från fortsatt akademiskt samarbete bara för att politiken fattar beslut som i det här fallet är diskriminerande. Tvärtom är det väl än mer angeläget med ett öppet och transparent forskningssamarbete. Ett forskningssamarbete som omfattas av de regler för etisk granskning som vi har kommit överens om. Att föreslå forskning som inte skulle godkännas av oss själva är förstås uteslutet, Men akademisk frihet och forskningssamarbete är ett sätt att medverka till en positiv utveckling. Eller?