Etik och/eller juridik?

Den som vårdas på sjukhus riskerar att filmas och visas på TV. Är det innebörden av en dom från Uppsala tingsrätt? Jag vill inte anlägga några juridiska synpunkter på domen och har inte heller analyserat den. Men om domen är juridiskt korrekt då har vi att göra med en situation då man kan hävda att etiken och juridiken kolliderar. En grundläggande etisk princip är att varje individ har rätt till privat sfär skyddad från andras insyn.  Då måste rättsordningen rimligen vara utformad så att denna princip följs.

Men hur ska man bedöma situationen om rättsordningen inte är det? En annan viktig princip är ju att man ska följa lagar som är beslutade av en församling som är vald i demokratisk ordning.  Vad fäller utslaget? Principen om skydd för privatlivet? Principen om respekt för demokratiskt fattade beslut?

Detta är en klassisk fråga. I praktiken blir den nog inte aktuell särskilt ofta. Men den kanske har gjort det nu. Vad tycker ni? Jag tror inte att någon tycker att det är en bra situation. Men hur bör man resonera kring den?

Anna-Karin Lundin