Polisens tack till DN för avslöjandet om registrering av romer!

Registren över romer är inte ett register på romer. Det är ett nätverks/spaningsregister! Så argumenterar polisen för att försvara sig i en rättslig prövning. Polisen erkänner hanteringsmissar men inte att det finns en rasistiskt inslag. DN:s trovärdiga uppgifter beskrivs som påhitt. Att man betecknat det som ett register över resande är ett misstag.

För polisen står mycket på spel. Det är allvarligt att bli fälld för att ha fört ett register över en folkgrupp. Men om det finns rasistiska motiv i registret? Vinner polisen i den rättsliga prövningen så innebär detta att de fördomsfulla krafterna inom polisen hålls om ryggen. Då har den rättsliga processen lett till att ledarskapet i polisen tagit ett steg tillbaka när det gäller att påverka andan -etiken. Samtidigt har allmänhetens förtroende för polisen och rättssystemet minskat.

Tänk om registret började som ett spaningsregister och spårade ur till följd av att det finns fördomar inom polisen?  En del poliser såväl som andra har fördomar. Att tillåta, gömma och ”utveckla” registret skapar ett drivhus för rasism och bristande laglighet. Nu förstärks klimatet med ett bunkertänkande för att försvara sig juridiskt och mot massmedia. Svårigheten ökar att göra något åt de inre problemen.

Tänk om det är nödvändigt att erkänna problem för att kunna göra något åt dem? Tänk om vi hade ledare inom polisen som vågade konfrontera fördomsfulla krafter både inåt och utåt? Tänk om vi kunde få en polisledning som gör vad anständiga människor borde göra? Tänk om förtroende för polisen skapas genom öppenhet och anständighet? Tänk om DN:s avslöjanden är en möjlighet att ta tag i problemen i stället för att förneka dem? Tänk om rikspolischefen vore tacksam för DN:s avslöjanden?