Den klimatsmarta stadsdelen

Vi blir mer och mer urbana i världen. Cirka 60 % av jordens befolkning bor i städer och den siffran kommer att öka. Det innebär att vi måste utveckla våra städer på ett hållbart sätt vad gäller energi, byggnader, avfall, transporter och grönområden. Allt detta för att minska vår klimatpåverkan men också för att bli resurseffektiva.

Hammarby Sjöstad kan ses som ett sådant exempel och har blivit välkänt ute i världen med mer en ca 17000 besökare varje år. Energi och miljöpåverkan har minskats med hälften. Hammarby-modellen, med mer eller mindre slutna system för avfall, energi och vatten kopplat till transportsystem som spårvagn, bil-pool, båt och cykelstråk, har gjort området miljövänligt och attraktivt.

Ambitionsnivån har ytterligare höjts vad gäller den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden som är under uppförande. Här skall utsläppen av C02 minskas dramatiskt och området bli en fossilfri stadsdel till 2030. Detta sker bl.a. genom passivhus, förnyelsebar energi och ett klimatsmart elnät där energi kan lagras under den varma delen av året. Stadsdelen anpassas också till extrema framtida klimathändelser vad gäller t.ex. vattenavrinning.

 Förutom alla innovativa tekniska lösningar är en hållbar livsstil en förutsättning för att utveckla stadsdelen till världsklass. Tanken är att boende skall kunna var med och påverka och utveckla, i dialog med staden, genom innovativa förslag.

 Norra Djurgårdstaden ingår I Clinton Climate Initiative som ett exempel på klimatsmarta städer i världen.

Jag har haft förmånen att vara med och utveckla konceptet SymbioCity- Sustainability by Sweden som på ett enkelt sätt demonstrerar hållbar stadsutveckling. Intresset är mycket stort ute i världen och våra svenska exempel har i många fall fungerat som modeller. Här ingår också Västra hamnen i Malmö, Norra älvstranden i Göteborg, Umeå m.fl.

 Den framgångsrika kombinationen i SymbioCity av både hårda och mjuka värden (tekniska och sociala) har gjort Sverige intressant ute i världen. Kopplat till detta är också export av klimat- och miljövänlig teknik. Speciellt Kina har visat stort intresse, där ett flertal gröna städer är under byggnad.