Etikkollegiet har på sitt extra årsmöte den 17 augusti beslutat att under hösten avsluta sin verksamhet. Avslutningsseminarium kommer att hållas den 6 oktober på Deloitte.


Veckobloggen